Her finder du alle oplysninger omkring vores foreningarbejde og -fælleskab
og selvfølgelig udlejning af vores dejlige forsamlingshus.

Indkaldelse til Generalforsamlingen 2017

Onsdag 22. marts 2017 kl. 19.30

i Bovense forsamlingshus

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 6. Indkomne forslag
  Hvis I har forslag som I gerne vil have behandlet under punkt 6, skal de sendes til Lars Borup Andersen (formanden) senest den 17. marts. I kan aflevere et brev i postkassen på Kissendrupvej 18, eller sende en e-mail til lb@firmaidraet.dk
 7. Fastsættelse af næste års kontingent
  Nuværende kontingent er kr. 250 pr. husstand
 8. Valg af bestyrelse
  Sanne Heinesen: Modtager genvalg
  Mads Christensen: Modtager genvalg
  Christian Smed: Modtager ikke genvalg
 9. Valg af 2 suppleanter
  Dorthe Iversen og Lis Hansen blev valgt i 2016
 10. valg af 1 revisor
  I 2016 blev Jens Ringkær valgt for 2 år
  Carsten Hansen er på valg for 2 år.
 11. valg af 1 revisor suppleant
  Anders Jensen blev valgt i 2016
 12. Valg af kontaktperson til det fælles landsbyråd
  I 2016 blev Carsten Hansen valgt

  Valg af suppleant til det fælles landsbyråd
  I 2016 blev Erik Hansen
 13. Eventuelt
Efter mødet serveres kaffe, samt øl og vand. Her lægges også op til en drøftelse og prioritering af ideer, til hvordan vi ønsker at udvikle og forskønne byen, og dermed også hvad der skal søges penge til fra de forskellige landsbypuljer i 2017.
 
Vi ses til generalforsamling :-)

 

 

 

Generalforsamling

22. marts 2017 i Bovense Forsamlingshus

L´hombre kortaften

hver torsdag kl. 19 - i perioden september til og med april i Bovense Forsamlingshus

 

Har du lyst til at blive medlem af beboerforeningen

Så er du velkommen til at kontakte formand for beboerforeningen, Lars Borup Andersen tlf. 65361859 eller på e-mail: post@bovense-forsamlingshus.dk.

Beboerforeningen for Bovense Sogn | Baunemosevej 2, Bovense, 5800 Nyborg