Du kan se i kalenderen til venstre, om forsamlingshuset er ledigt på den ønskede dato. Tryk på pilene i øverste bjælke på kalenderen for at bladre i månederne.
 
Du kan se kalenderen mange år frem.

Vil du leje forsamlingshuset, skal du kontakte beboerforeningens kontaktperson:

Dorthe Agertoft
 
Mobil: 4070 8253

 

 

 

 

Lejepriser pr 1/9 2022
Mandag til Torsdag

Fredag til søndag + helligdage

Timepris (1-6 timer) 125kr + 300kr (rengøring) 1 dag (10.00-05.00) 2000kr incl. rengøring
Hel dag (10.00-05.00) 1200kr incl rengøring 2 dage (lørdag til søndag) 3000kr incl. rengøring
    Ekstra dag - tillæg 500kr.


Depositum 1000kr uanset lejetype. Tilbagebetales når lejemålet er tilset og rengjort.
 

Lejer indbetaler depositum senest 10 dage efter bestilling, for at sikre at huset er til rådighed.

Depositum afregnes kontant, eller overføres til Beboerforeningens bankkonto reg.nr. 9227 konto nr. 4581437035 – skriv venligst navn på overførslen.

 
 
Ved aftalens indgåelse udfærdiges en lejekontrakt med foreningens kontaktperson.

Aftalen er gyldig, når depositum er indbetalt, og underskrivelse af kontrakt kan herefter vente til udlevering af nøgle, hvis parterne finder det praktisk.

Afbestilling

Ved afbestilling senere end 1 måned før lejedato, koster det kr. 1.000 i afbestillingsgebyr.

Beløbet opkræves eller trækkes fra depositum.

Udlevering og aflevering

Nøgle afhentes ved Dorthe Agertoft efter nærmere aftale.

Nøgle afleveres ved besigtigelse og efter aftale med Dorthe.

Yderligere aftaleforhold

 • Ved ungdomsfester o.lign. SKAL forældre være til stede under hele arrangementet og stå til ansvar for evt. skader på forsamlingshuset eller inventar.
 • Lejer afregner lejebeløb samtidig med at nøgle udleveres.
 • Hvis lejer kommer til at beskadige inventar afregnes dette samtidig med at nøgle afleveres til udlejer. Afregningspris fremgår af inventarlisten.
 • Forsamlingshuset er udstyret med toiletpapir og papirservietter på toilet.
 • Øvrige klude, viskestykker, affaldssække m.v. medbringes af lejer.
 • Hvis lejeren har behov for specielt køkkenudstyr, skarpe knive o.lign, medbringes dette af lejer.
 • Beboerforeningen for Bovense Sogn, der ejer forsamlingshuset, fralægger sig ethvert ansvar vedr. evt. personale, ansat af lejer.

Huskeliste ved aflevering af hus

Huset samt udendørsarealer bedes afleveret i samme ryddelige stand som det fore fandtes ved lejemålets begyndelse
 
Gulvene fejes, og hvis der spildt fedtede ting vaskes dette af.
Der forefindes kost, moppe og spand bag scenen. Gulvrengøringsmiddel findes i køkkenet under vasken.
 
Bordene tørres af
 
Papirkurve på badeværelser tømmes
 
Komfur, bradepander, opvaskemaskine og køleskabe skal være rengjorte og alt service skal være rent og stillet på rette plads efter brug.
Se rengøringsinstruks for komfur, ovne og opvaskemaskine i køkkenet.

NB. Det er vigtigt at service, glas og bestik skylles af inden det stilles i opvaskemaskine, og at det tørres af med et viskestykke, inden det sættes på plads i skabe. Det er også vigtigt at opvaskemaskinen bliver renset og får skiftet vand under brug. Se instruks i køkkenet.
 
Borde klappes sammen og stilles i rummet til højre for scenen. Runde borde stilles op af endevæggen bagerst i rummet. Aflange borde stilles op af væggen ind til scenen. Stole stables med 15 i hver stabel. Bemærk at stolene vendes så de står mod hinanden i stablen. Stolene stilles sammen med bordene i rummet th. for scenen. Der findes instruks i rummet, der viser hvordan borde og stole skal placeres.
 
Affald tømmes i affaldscontainere der står på sydsiden af huset, udfor køkkenet.
Flasker, dåser og pap lægges i de respektive containere, som står ved den høje mast.
 
Køleskabe bag baren, og fryser under baren slukkes og dørene sættes på klem
 
Hvis der er brugt AV-udstyr tjekkes om fjernbetjening mv. er lagt tilbage i rullebordet på scenen, og at skabet er låst. (Se liste over hvad der skal være i skabet på skabsdøren)
 
Hvis der er flaget på de små flagstænger ved hoveddøren, tages flag ind og lægges på de høje borde i entreen. Hvis de er våde skal de ikke lægges sammen. Hvis der er flaget på den store flagstang på sydsiden lægges flaget op over disken ved garderoben. Hvis det er vådt foldes det helt ud, så det kan tørre. Vimplen hejses op efter endt flagning.
 
Hvis der er sket uheld med glas, porcelæn, eller andet i huset er blevet beskadiget, meddeles dette straks til Dorthe, som der samtidig aftales afregning med.
 
Tjek at alle vinduer er lukkede, og alle døre er låst.
 
Hvis der efter udlejningen, konstateres mangler i forhold til ovenstående liste, og hvis dette koster ekstra rengøring, vil lejer blive kontaktet af Dorthe for afregning af det beløb som det har kostet udlejer at udbedre manglerne.

Opstår der akutte problemer kontaktes bestyrelsen for afhjælpning. Navne og tlf. numre fremgår af kontrakten.

 

Bordopstilling

Du kan se godkendte bordopstillinger her

Der findes følgende borde i huset

12 stk. L = 183 b= 76

 3 stk. L = 152 b= 76

 3 stk. L = 122 b= 76

 

Duge til borde i kraftig papirkvalitet, kan købes ved henvendelse til Dorthe Agertoft, se kontaktoplysninger øverst på denne side.

Der er følgende muligheder:

 • Ø180 cm
  Hvid kr. 95,00 pr. stk.
  Creme, sort, bordeaux kr. 105,00 pr. stk.

 • Ø240 cm
  Hvid eller creme kr. 135,00 pr. stk.
  Sort eller bordeaux kr. 145,00 pr. stk.

 • Rulledug i meget flot kvalitet, findes i hvid, sort, grøn, rød, blå, bordeaux og champagne.
  1,2 i bredden, rl. á 25 meter.
  Hvid kr. 350,- pr. stk.
  Sort kr. 400,- pr. stk.
  Øvrige farver spørg på pris.

 • Hvid papirsdug i tyndere kvalitet pr. rl. 200 kr. 
 

Samarbejde med Kirk Hedegaard

Hvis du har brug for at få leveret mad eller en totalservice med servering og det hele, i Bovense forsamlingshus, anbefaler vi Kirk Hedegaard, der leverer både mad i fantastisk god kvalitet og høj service.
 
Beboerforeningen for Bovense Sogn | Baunemosevej 2, Bovense, 5800 Nyborg